Over ons

Agile Consortium Nederland organiseert op 1 oktober haar jaarlijks congres.

Het thema luidt: MEANINGFUL AGILE.

Veel organisaties binnen Nederland hebben de omslag gemaakt naar ‘Agile’ of zitten midden in de transformatie. Helaas slagen veel organisaties onvoldoende in hun opzet om echt zinvolle verbeteringen te realiseren. Vaak omdat ze de transformatie te ‘technisch’ aanvliegen. Werkelijke transformatie naar een Agile organisatie betekent het aanbrengen van fundamentele veranderingen in heel de organisatie. Niet alleen de werkwijze en de organisatiestructuur moet veranderen, maar ook en vooral de manier van denken en doen. Tijdens het congres leer je onder meer hoe je dergelijke transformaties zinvoller kan maken en wat de impact is van een zinvolle transformatie.

Kaarten zijn nu beschikbaar met een Early Bird voordeel tot en met 15 juli: klik hier. Natuurlijk houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen in verband met Covid-19 in relatie tot het congres. Wij zullen pas een maand voor het evenement factureren, als zeker is dat het congres kan plaatsvinden.

Net als voorgaande jaren is de organisatie in handen van het Agile Consortium Congresteam: Johan Vink, Jeroen Venneman en Frederik Schukken, ondersteund door Goede Organisatie.

We ontmoeten jullie graag (weer) op 1 oktober 2020 in Doorn!

Met vriendelijke groet,

Het congresteam

——————————————–

Voor een impressie van het Jaarcongres op 10 oktober 2019, klik op onderstaande video.

Programma (onder voorbehoud)

 • Plenair Programma
  09:00 - 09:15
  Welkom door het Agile Consortium
  Welkom, huishoudelijke mededelingen & outline programma
  09:15 - 10.00
  Daniel Mezik: Authority and Authorization in the New World of Work
  It’s time to think about think about enterprise change in a whole new way. The role we think of as “manager” is actually a role that is authorized to define and manage a set of decisions. What we call “self organization” or “self management” is actually the process of deciding how to decide and then deciding… about how to do the work. The role we call “leader” or “leadership” is, in large part, mostly about making the key decisions…the key decisions that affect the entire group. Anyone who participates in decisions that affect others is in fact exercising leadership and must first be fully authorized to do so. This is at the absolute core what is involved in any successful enterprise-level change, any successful “Agile transformation” and any success with business agility. Real transformation involves big changes in who has decision rights, and who does not. In this session, we will explore the topic of “authorized decision rights”, and the far-reaching impact that any changes to these rights has upon overall company culture. In detail, we will explore the link between making decisions, employee engagement, and successful enterprise-level change. Upon conclusion of this session, you will receive a set of valuable resources and tools to help you immediately implement some of these ideas, in your own work, in your own organization.
  10:00 - 10:15
  Zaalwissel
  10:15 - 12:00
  Ronde 1: Tracks & Workshops in diverse zalen (parallel)
  12:00 - 13:00
  Lunch
  13:00 - 13:45
  Michael Sahota: Beyond Self-Organization - How To Energize People and Teams
  The Agile Manifesto says “Build projects around motivated individuals.” What? Motivated people are a prerequisite for Agile and Scrum! Without motivated, energized people, self-organization is a recipe for disaster. Scrum makes the level of function of a team very visible so it can be improved. Many of us face situations where teams are not 100% passionate and motivated. In this hands-on workshop, you will learn how employee disengagement is a common challenge. We outline practical steps to diagnose and create experiments to foster a higher performance work environment. Of course, part of the path to success is understanding some of the key traps that kill motivation. Key topics include Theory X-Theory Y, Gallup Engagement, and Evolution of High Performance Model. Get ready to unlock your teams!
  13:45 - 14:00
  Zaalwissel
  14:00 - 15:45
  Ronde 2: Tracks & Workshops in diverse zalen
  15:45 - 16:00
  Pauzemoment met snack
  16:00 - 16:45
  Ynzo van Zanten: ‘Het verhaal van een ongewone chocoladereep’
  Tony’s Chocolonely is geen doorsnee chocoladebedrijf, maar een chocoladebedrijf met een grootse missie: een einde maken aan moderne slavernij en uitbuiting in de cacao-industrie. Met waanzinnig lekkere chocolade geven ze het voorbeeld en laten ze zien dat chocolade maken anders kan: in smaak, verpakking en de manier waarop ze met de cacaoboeren omgaan: door langetermijnrelaties en een eerlijke, transparante keten. Ynzo van Zanten, Tony’s “Choco Evangelist”, komt meer vertellen over Tony’s routekaart naar 100% slaafvrije chocolade en hoe iedereen daar aan bij kan dragen. En eh.. wie weet verlaat jij de zaal met een heerlijke Tony’s reep voor thuis.
  16:45 - 17:00
  Afsluiting
  17:00 - 18:30
  Borrel & Netwerken
  18:00 - 20:00
  Diner & Inspiratie
 • Workshop Track – Maatschappij
  09:00 - 10:15
  Plenair programma
  10:15 - 12:00
  Willy Wijnands: Lightschools - wat kun je leren van de wereldwijde adaptie van agile door het onderwijs
  12:00 - 13:00
  Lunch
  13:00 - 14:00
  Plenair - vervolg
  14:00 - 15:45
  Tessa van den Berg & Alice van der Werf: Van maatschappelijke disruptie naar betekenisvolle ervaringen
  In de workshop zullen we vanuit 4 perspectieven kijken naar betekenisvol werk, en wat hierin verandert als een grootschalige maatschappelijke en economische verandering optreedt. Door de mondiale crises die dit jaar iedere organisatie treft, leren we in versneld tempo veel over veerkracht en wat het betekent om wendbaar te zijn. In de workshop zullen we reflecteren op ervaringen die nu in alle sectoren op diverse wijze worden opgedaan, als gevolg van de wereldwijze crises. Tijdens de workshop kijken we naar de impact vanuit vier perspectieven: 1) Vanuit de organisatie en haar sociaal- maatschappelijke rol en betekenis, 2) Naar teams en de wijze waarop zij (bijvoorbeeld plots online in plaats van op kantoor) verbinden en samenwerken, 3) Naar de rol van leidinggevenden en 4) naar medewerkers die op geheel andere wijze betekenisvol invulling dienen te geven aan hun werk.
  15:45 - 16:00
  Pauzemoment met snack
  16:00 - 20:00
  Plenair - vervolg
 • Workshop Track – Team Coaching
  09:00 - 10:15
  Plenair programma
  10:15 - 12:00
  Arjen Uittenbogaard: Six conditions for coaching effective teams
  Er is gedoe in het team. De ontwikkelaars en testers liggen al tijden met elkaar overhoop. Je hebt een teamworkshop gedaan over hoe we met elkaar willen omgaan, maar die hielp niet veel. Je hebt de teamleden individueel en gezamenlijk aangesproken, maar het effect daarvan was na een sprint alweer weggeëbd. Je haalt Lencioni erbij en wilt werken aan vertrouwen. Met Tuckman besluit je dat het stormt. Maar misschien ben je wel met de verkeerde dingen bezig. Misschien is het gekibbel tussen de teamleden niet de oorzaak van het gedoe, maar het gevolg van iets anders. Misschien moet je dááraan gaan werken… Resultaten van decennia Harvard-onderzoek naar effectieve teams leidden tot de klassieker Leading Teams van Richard Hackman en recenter werk van Ruth Wageman rond 6teamconditions. Zij vonden zes condities waaraan voldaan moet zijn voordat teams kunnen excelleren. Condities voor het doel en de samenstelling van het team, de taken en de manier waarop deze taken worden uitgevoerd. Ze zijn geen rocket science en niet revolutionair. Toch geven ze een verrassend helder, samenhangend en bewezen fundament waarop je kunt gaan coachen. Of waarmee je kunt besluiten nog even niet te coachen omdat in de context van het team werk aan de winkel is. Scrum Masters, managers en coaches krijgen met deze condities hulp om meer contextueel en systemisch te werken. Na deze workshop kijk je anders naar jouw teams en de context waarin ze werken. Je kent het raamwerk van de 6 teamcondities en kan dit toepassen op jouw context.
  12:00 - 13:00
  Lunch
  13:00 - 14:00
  Plenair - vervolg
  14:00 - 15:45
  Marijke Lingsma: Vlottrekken van vastgelopen teams - agile/lean coach interventies toepassen op teams in transitie
  Agile principes toepassen en eigen maken is wat anders dan ze kennen. Deze interactieve workshop biedt je een aantal beproefde agile-teamcoach circulaire interventies en werkmodellen die je direct kunt toepassen en die aansluiten bij de het hier-en-nu van teams om ze te helpen zelf een eerstvolgende betekenisvolle stap in hun eigen leer- en verbeter proces te ontdekken en energie aan te boren om daar zelf verder mee aan de slag te gaan. Uitgangspunten zijn systeemgericht analyseren en progressiegericht handelen. Oordeelloos uitzoomen: "Hoe wordt met elkaar de huidige ongewenste situatie in stand gehouden en welke betekenisvolle stap kunnen we met elkaar maken. De focus ligt op het zelforganiserend vermogen van teams en organisaties en de ontwikkeling die men te doen heeft. Leiderschap is daarin een belangrijk gegeven evenals interdependentie, wederzijdse afhankelijkheid. Hoe kun je zo voorwaardelijk zijn dat de teams optimaal kunnen presteren en ontwikkelen? Op je handen zitten is niet het antwoord, wel anders kijken en anders reageren. Een duurzaam en boeiend proces. Deelnemers leren uitzoomen, een goed gesprek met het team aangaan en kunnen eigen situaties en vragen inbrengen. Niemand zal zich vervelen.
  15:45 - 16:00
  Pauzemoment met snack
  16:00 - 20:00
  Plenair - vervolg
 • Workshop Track – Organisatie
  09:00 - 10:15
  Plenair Programma
  10:15 - 12:00
  Carmen Guerra Jurado: Als de mentale koek op is - Psychologische veiligheid in (niet) agile organisaties
  Vanuit de wetenschap en praktijk is al langer bekend dat veiligheid, zowel fysiek als psychologisch een belangrijke voorwaarde is om waardecreërend te werken. Gek genoeg blijkt dit binnen organisaties nog vaak een ondergeschoven kindje te zijn. Waar komt dit door en hoe zorgen we dat deze veiligheid ook daar geborgd wordt? Tijdens de workshop zullen wij gezamenlijk onderzoeken en bespreken wat (psychologische) veiligheid is, waarom dit belangrijk is in een agile omgeving, wat veelvoorkomende valkuilen zijn en hoe je veiligheid meer naar de voorgrond kunt krijgen binnen teams waar dat niet direct een vanzelfsprekendheid is. Tot slot zullen we de ‘empathische spieren’ trainen met een gave psychologische veiligheid ‘immersion’ oefening.
  12:00 - 13:00
  Lunch
  13:00 - 14:00
  Plenair - vervolg
  14:00 - 15:45
  Derk-Jan de Grood: The Green traveler – Feedback loops with small releases
  Backlog ordering can be cumbersome. In this workshop we learn how to order our backlog based upon business value and define a roadmap that delivers a workable release. The workshop is based upon the green-traveler case. Using the slogan: “Get out the plane, take the train.” The green traveler aims to reduce air traffic by offering easily accessible alternatives. In this workshop participants will make roadmap for the green traveler organization and learn about release planning and road mapping. Based upon a given backlog, teams will learn how to sort their work items in order to define the business value. As a next step we will use a customer journey to assess the result of the initial sorting. Participants will learn that release thinking is a different approach that will yield in more business value and faster feedback for the business. We will explore the role of testing as a measure to create feedback and assess whether the roadmap should be altered to optimize for testing. In the 3rd round the teams will enhance their roadmap in order to reduce the time to market of their initial MVP, to create a faster feedback loops and to check whether the technical solution aligns with the company goals. Join this session if you want to learn more about release planning and recognize that your organization would benefit from more focus on completed business solutions.
  15:45 - 16:00
  Pauzemoment met snack
  16:00 - 20:00
  Plenair - vervolg
 • Presentatie Track: Agile Transformaties
  09:00 - 10:15
  Plenair Programma
  10:15 - 11:00
  Rick van Benten: Organize for agility and make your ‘intangible’ agile journey tangible!
  To invent a brighter future together by bringing enjoyment and progress with every connection. That is our grand goal. In a world where change is the last remaining constant, it’s imperative we make the right choices. For current clients. And for future generations. A large responsibility, especially because our innovations are significant drivers of often disruptive changes. The name of our game? Staying in sync, going with the flow and adapting accordingly. To remain a front-runner in our increasingly tech-dominated, complex and fluid environment, we not only need to continuously improve existing solutions, we also need to constantly delight customers with new experiences. In short, we need to focus on maximizing customer value. With the right mindset, culture, and agile way of working, we can meet or exceed customer expectations by delivering hero products that make a difference. Want to know about how to organize for business agility and make your ‘intangible’ agile journey tangible to get your organization on board? Join us on our agile journey, learn from our Transformation Approach , Agile way of Working (Collaboration@work) and how we mobilise and train our collegues with help of an Agile Academy and Agile Center of Enablement. Deep dive with us into the world of company wide End-2-End prioritization and Quarterly Business Reviews. And let us inspire your with our Remote Plannings with over 1000 people and let us explain you how we measure and achieve business agility. To reach our grand goal and delight our customers for now and in the future. Are you in?
  11:00 - 11:15
  Pauze & zaalwissel
  11:15 - 12:00
  Marjolijn Feringa & Christa Bakker: Simplify@Scale; de transitie naar Rabobank brede agility
  12:00 - 13:00
  Lunch
  13:00 - 14:00
  Plenair - vervolg
  14:00 - 14:45
  Paul den Boer & Harm Jan Brondijk: SAFe werken bij de Overheid: Best lastig
  De gehele maatschappij wordt meer en meer digitaal en moet steeds sneller in kunnen spelen op veranderingen of onverwachte gebeurtenissen. Hier moet je als overheid snel op kunnen reageren, bijvoorbeeld door snelle wetswijzigingen, nieuwe maatregelen en ontwikkeling van bijbehorende digitale dienstverlening om de burger hierin te ondersteunen. Logius is onderdeel van het ministerie BZ en is verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van Digitale Overheidsdiensten zoals DigiD, MijnOverheid en DigiPoort. Met veel lef, vastberadenheid, samenwerking, maar ook met sceptische partijen om haar heen is zij in 2018 toch de reis begonnen en erin geslaagd om grote stappen te zetten in het vergroten van de burgerbetrokkenheid en afnemerstevredenheid met behulp van haar Agile transformatie.
  14:45 - 15:00
  Pauze & zaalwissel
  15:00 - 15:45
  Nienke van de Hoef: De drie deugden van agile leiderschap: Wat we kunnen leren van oude grijze mannen
  15:45 - 16:00
  Pauzemoment met snack
  16:00 - 20:00
  Plenair - vervolg
 • Presentatie Track 2: Mens & Maatschappij
  09:00 - 10:15
  Plenair programma
  10:15 - 11:00
  Arshad Shamsi: AI for agility – how AI can make Agile more meaningful and more fun
  11:00 - 11:15
  Pauze & zaalwissel
  11:15 - 12:00
  Paul Immerzeel: Strategizing is organizing for unfolding insights: the mindfuck of the century
  ‘When dealing with unknowns, learn before deciding or decide to start learning’ [Paul Immerzeel]. Ontdekken hoe de werkelijkheid ‘in elkaar steekt’, legt een nadruk op aannames, op het niet-weten, wat veel mensen verwart. Het bewuste gedeelte van ons menselijke brein dat druk is met redeneren en beslissingen nemen, houdt niet van die verwarring. Die is niet efficiënt. Wat doet ons brein met die onzekerheid? Elimineren. We stellen bijv. business cases op en we bouwen redeneringen, die aannemelijk en ‘logisch’ overkomen. Zelfs strategieën en grote organisatieveranderingen worden hierop gebaseerd: ‘we put our money where our beliefs are’. We behandelen daarbij unknowns vaak als knowns. We zijn voorspelbaar irrationeel, in het rationaliseren van onze beslissingen, met risicovolle consequenties. Door onvoorspelbare en ontwrichtende verstoringen van onze businessmodellen, is er een verschuiving nodig van deliberate naar emergent strategies. Wat als de vanzelfsprekendheid van onze business modellen plotseling verstoort wordt, bijv door pandemie COVID-19? Wat als 3D-printing van on demand stuksproductie van auto-onderdelen doorbreekt? Hoewel dit grotendeels ‘open deuren’ zijn, als je dit leest, treffen we in de werkelijkheid nog vaak voorbeelden aan van (het uitvoeren van) strategievorming die gebaseerd is op aan zekerheid grenzende stelligheid. Waarom? Het menselijke brein. De neiging om onzekerheid weg te nemen door gezamenlijk enthousiasme voor solide redeneringen en duidelijke doelstellingen die geen ruimte laten voor twijfel. Het ontwikkelen van tolerantie voor verwarring door het (h)erkennen van onbekenden is een van de grootste mindfucks van de 21e eeuw. Wil je weten hoe je dit kan beïnvloeden en welke eisen dit stelt aan leiderschapsstijlen? Kom naar de sessie. Let’s embrace confusion and enjoy discovering how things really are, on our journey to usefulness and happiness.
  12:00 - 13:00
  Lunch
  13:00 - 14:00
  Plenair - vervolg
  14:00 - 14:45
  Michael Bres: De agile organisatie – een humanistisch perspectief
  14:45 - 15:00
  Pauze & zaalwissel
  15:00 - 15:45
  Patrick Heller: Weg met de pseudowetenschappelijke onzin - Essentiele psychologie voor op de agile werkvloer
  Alle techniek om ons heen ten spijt, blijft veel van ons werk voornamelijk mensenwerk. Bewezen psychologische inzichten helpen je sneller en effectiever resultaten te behalen als scrum master / agile coach. Als je kritisch bent op de clickbait wondermiddelen die je op de social media tegenkomt, kom je dan verwonderen over de intrigerende scheidslijn tussen de agile werkvloer en wetenschappelijk bewezen psychologie. Veel agilisten zijn geïnteresseerd in psychologie. Je ziet het aan de vele cursussen NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) en andere pseudowetenschap, zoals DISC-profielen, die gretig aftrek vindt. Veel wordt zonder blikken of blozen aangenomen als waarheid en toegepast in het dagelijks werk zonder een professioneel oog te hebben voor de daadwerkelijke gevolgen ervan – die soms nutteloos zijn, en soms zelfs desastreus. Het is goed om eens geconfronteerd te worden met wat nu echt wetenschappelijk bewezen is, wat voor psychologen wereldwijd als een paal boven water staat, en waar nog volop vraagtekens over bestaan – of sterker, wat al lang achterhaald of onderuit gehaald is. In deze lezing zal ik vlot uiteenzetten wat we vandaag de dag voorbij zien komen aan populaire theorieën, onderuit halen wat niet wetenschappelijk bewezen is, en tenslotte laten zien waar wel consensus over is en nuttig is om te gebruiken in ons dagelijks werk op de (agile) werkvloer.
  15:45 - 16:00
  Pauzemoment met snack
  16:00 - 20:00
  Plenair - vervolg

Kaarten

 • Early Bird Ticket voor Leden
  100 EUR

  (t/m 15 juli)

  Jaarcongres 2020

 • Early Bird Ticket voor niet-Leden
  250 EUR

  (t/m 15 juli)

  Lid worden? Klik hier.

Location

 • Address
 • Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn
 • Phone
 • +31 342 47 52 55
RSS
LinkedIn
Share