Daniel Mezick: Betrokkenheid is onderbelicht in transformaties’

Agile transformaties verlopen lang niet altijd succesvol. Volgens Daniel Mezick, mede-oprichter van The Open Leadership Network is het vaak zo, dat het management de link tussen betrokkenheid en succes niet begrijpt. En dat terwijl betrokkenheid van de medewerkers essentieel is om een transformatie tot een succes te maken. Tijd om hier verandering in te brengen, vindt hij. “Er ligt geen nadruk op engagement in agile transformaties. We missen dus iets belangrijks.” De hamvraag is dus hoe we meer betrokkenheid van de medewerkers krijgen. De belangrijkste manier is door de medewerkers te betrekken in de besluitvorming, want beslissingen vergroten de betrokkenheid.

Mezick pleit daarom voor inviting leadership: veranderingen realiseren door een managementstijl die gebaseerd is op uitnodiging. Een simpele manier om daar een eerste stap mee te zetten is door het bijwonen van een meeting optioneel te maken.  “Vraag de mensen die er echt bij aanwezig moeten zijn, om te komen. Stuur de agenda door aan de rest en laat de keuze aan hen. Ze kunnen dan zelf beslissen of het nuttig is om bij de meeting aanwezig te zijn, of dat ze hun tijd toch beter aan iets anders kunnen besteden. Dit zorgt ervoor, dat je kwalitatief betere meetings krijgt, want alle deelnemers vinden het belangrijk. Ze zijn er niet omdat het moet van de manager. Dat ze de keuze hebben, vergroot de engagement”, legt hij uit. “Door een mix van delegeren en uitnodigen creëer je veel meer betrokkenheid, vooral bij de high performers. En dat zijn precies de mensen die je in je bedrijf wil houden.”   

Een echte transformatie vraagt dus om een verandering in beslissingsbevoegdheid. “De grootste blokkade voor het verbeteren van de resultaten, is de manier waarop beslissingen worden genomen. De beslissingsbevoegdheden moeten meteen aan het begin van het transformatieproces in lijn worden gebracht met het gewenste resultaat. Hiermee is de grootste winst te behalen.”  

Tijdens zijn keynote op het Jaarcongres Meaningful Agile, vertelt Daniel meer over inviting leadership, autoriteit en autorisatie en beslissingsbevoegdheden. Ook geeft hij in deze sessie praktische tools om te starten met inviting leadership. Wil je hierbij zijn? Schrijf je dan snel en gratis in voor het Jaarcongres.

Ga naar onze website om je aan te melden of klik op de Meetup button hieronder.

Share: Pinterest

One Coment, RSS

    Your email address will not be published.

  • Name
  • Website
RSS
LinkedIn
Share