Programma

Dit online programma kan nog worden aangepast.

 • 1 oktober – kick off
  15:30 - 15:45
  Opening: Frederik Schukken
  15:45 - 16:30
  Daniel Mezick: Authority and Authorization in the New World of Work
  It’s time to think about think about enterprise change in a whole new way. The role we think of as “manager” is actually a role that is authorized to define and manage a set of decisions. What we call “self organization” or “self management” is actually the process of deciding how to decide and then deciding… about how to do the work. The role we call “leader” or “leadership” is, in large part, mostly about making the key decisions…the key decisions that affect the entire group. Anyone who participates in decisions that affect others is in fact exercising leadership and must first be fully authorized to do so. This is at the absolute core what is involved in any successful enterprise-level change, any successful “Agile transformation” and any success with business agility. Real transformation involves big changes in who has decision rights, and who does not. In this session, we will explore the topic of “authorized decision rights”, and the far-reaching impact that any changes to these rights has upon overall company culture. In detail, we will explore the link between making decisions, employee engagement, and successful enterprise-level change. Upon conclusion of this session, you will receive a set of valuable resources and tools to help you immediately implement some of these ideas, in your own work, in your own organization.
  16:30 - 17:15
  Michael Sahota: Beyond Self-Organization - How To Energize People and Teams
  The Agile Manifesto says “Build projects around motivated individuals.” What? Motivated people are a prerequisite for Agile and Scrum! Without motivated, energized people, self-organization is a recipe for disaster. Scrum makes the level of function of a team very visible so it can be improved. Many of us face situations where teams are not 100% passionate and motivated. In this hands-on workshop, you will learn how employee disengagement is a common challenge. We outline practical steps to diagnose and create experiments to foster a higher performance work environment. Of course, part of the path to success is understanding some of the key traps that kill motivation. Key topics include Theory X-Theory Y, Gallup Engagement, and Evolution of High Performance Model. Get ready to unlock your teams!
  17:15 - 18:00
  Ynzo van Zanten: ‘Het verhaal van een ongewone chocoladereep’
  Tony’s Chocolonely is geen doorsnee chocoladebedrijf, maar een chocoladebedrijf met een grootse missie: een einde maken aan moderne slavernij en uitbuiting in de cacao-industrie. Met waanzinnig lekkere chocolade geven ze het voorbeeld en laten ze zien dat chocolade maken anders kan: in smaak, verpakking en de manier waarop ze met de cacaoboeren omgaan: door langetermijnrelaties en een eerlijke, transparante keten. Ynzo van Zanten, Tony’s “Choco Evangelist”, komt meer vertellen over Tony’s routekaart naar 100% slaafvrije chocolade en hoe iedereen daar aan bij kan dragen. En eh.. wie weet verlaat jij de zaal met een heerlijke Tony’s reep voor thuis.
 • 29 oktober – presentaties
  17:00 - 17:30
  Jan van de Poll: Aigile - how A.I. adds more meaning to Agile
  Slechts 13% van de medewerkers zijn echt bevlogen op hun werk. 1 op de 7 mensen heeft burn out gerelateerde klachten. Veel mensen zijn op zoek naar betekenis in hun werk. Wij hebben onderzoek gedaan naar purpose in organisaties (Orenda) en AI en organisatieveranderingen (TU Eindhoven). De belangrijkste bevindingen zijn: 1. 42% van de medewerkers wil meer purpose in het werk maar mist kaders waarbinnen zij dit kunnen doen 2. Purpose blijft bij een inspirerend verhaal vanuit de top maar wordt niet naar de werkvloer gecascadeerd. 3. In 80% van de gevallen zijn team targets niet in lijn met de targets van het management 4. 41% van de teams zijn in overeenstemming met hun afwijzing van de strategische doelen van het management, maar managers hebben hier geen weet van. Met behulp van AI kan je Purpose op een agile manier in organisaties implementeren waarbij ook waste (lees nutteloos werk) uit organisaties wordt gehaald, zodat mensen betekenisvol werk kunnen doen dat ook bijdraagt aan het behalen van de strategische doelstellingen. Kortom meer meaning. Wij noemen dit “Aigile” werken.
  17:30 - 18:00
  Paul den Boer & Harm Jan Brondijk: SAFe werken bij de Overheid. Best lastig.
  De gehele maatschappij wordt meer en meer digitaal en moet steeds sneller in kunnen spelen op veranderingen of onverwachte gebeurtenissen. Hier moet je als overheid snel op kunnen reageren, bijvoorbeeld door snelle wetswijzigingen, nieuwe maatregelen en ontwikkeling van bijbehorende digitale dienstverlening om de burger hierin te ondersteunen. Logius is onderdeel van het ministerie BZ en is verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van Digitale Overheidsdiensten zoals DigiD, MijnOverheid en DigiPoort. Met veel lef, vastberadenheid, samenwerking, maar ook met sceptische partijen om haar heen is zij in 2018 toch de reis begonnen en erin geslaagd om grote stappen te zetten in het vergroten van de burgerbetrokkenheid en afnemerstevredenheid met behulp van haar Agile transformatie.
 • 29 oktober – workshops
  17:00 - 19:00
  Derk-Jan de Grood: The Green traveler – Feedback loops with small releases
  Backlog ordering can be cumbersome. In this workshop we learn how to order our backlog based upon business value and define a roadmap that delivers a workable release. The workshop is based upon the green-traveler case. Using the slogan: “Get out the plane, take the train.” The green traveler aims to reduce air traffic by offering easily accessible alternatives. In this workshop participants will make roadmap for the green traveler organization and learn about release planning and road mapping. Based upon a given backlog, teams will learn how to sort their work items in order to define the business value. As a next step we will use a customer journey to assess the result of the initial sorting. Participants will learn that release thinking is a different approach that will yield in more business value and faster feedback for the business. We will explore the role of testing as a measure to create feedback and assess whether the roadmap should be altered to optimize for testing. In the 3rd round the teams will enhance their roadmap in order to reduce the time to market of their initial MVP, to create a faster feedback loops and to check whether the technical solution aligns with the company goals. Join this session if you want to learn more about release planning and recognize that your organization would benefit from more focus on completed business solutions.
 • 12 november – presentaties
  17:00 - 17:30
  Patrick Heller: Weg met de pseudowetenschappelijke onzin - Essentiele psychologie voor op de agile werkvloer
  Alle techniek om ons heen ten spijt, blijft veel van ons werk voornamelijk mensenwerk. Bewezen psychologische inzichten helpen je sneller en effectiever resultaten te behalen als scrum master / agile coach. Als je kritisch bent op de clickbait wondermiddelen die je op de social media tegenkomt, kom je dan verwonderen over de intrigerende scheidslijn tussen de agile werkvloer en wetenschappelijk bewezen psychologie. Veel agilisten zijn geïnteresseerd in psychologie. Je ziet het aan de vele cursussen NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) en andere pseudowetenschap, zoals DISC-profielen, die gretig aftrek vindt. Veel wordt zonder blikken of blozen aangenomen als waarheid en toegepast in het dagelijks werk zonder een professioneel oog te hebben voor de daadwerkelijke gevolgen ervan – die soms nutteloos zijn, en soms zelfs desastreus. Het is goed om eens geconfronteerd te worden met wat nu echt wetenschappelijk bewezen is, wat voor psychologen wereldwijd als een paal boven water staat, en waar nog volop vraagtekens over bestaan – of sterker, wat al lang achterhaald of onderuit gehaald is. In deze lezing zal ik vlot uiteenzetten wat we vandaag de dag voorbij zien komen aan populaire theorieën, onderuit halen wat niet wetenschappelijk bewezen is, en tenslotte laten zien waar wel consensus over is en nuttig is om te gebruiken in ons dagelijks werk op de (agile) werkvloer.
  17:30 - 18:00
  Caspar van der Woude: Lock down, de ultieme agile stress test
  De maatschappelijke lock down van 9 maart 2020 zal de geschiedenis in gaan als de ultieme maatschappelijke test op agility. De essentie van agile gaat over wendbaarheid. Wendbaarheid van organisaties, wendbaarheid van medewerkers en wendbaarheid van een samenleving. Hoe snel en wendbaar kon onze samenleving reageren Covid-19? Op zondag 8 maart 2020 liet de Nederlandse overheid weten dat we direct naar een slimme lock down gingen. Vanaf maandag, moesten de meeste mensen vanaf huis gaan (samen)werken. Scholen moesten vanaf afstand les gaan geven. Kinderen bleven thuis en kregen op afstand onderwijs, horeca ging op slot en de culturele sector met al zijn festivals werd gesloten. Dit was de ultieme test, om te kijken hoe agile we allemaal kunnen reageren. Dit vroeg van organisaties op zondagavond om wendbaar te reageren naar maandag. Hoe pakte werkgevers, werknemers, ZZP’ers en de samenleving deze test op? Wat maakte het verschil tussen sectoren, organisaties en samenlevingen? Wendbaarheid ging hier niet over de mate van invoeren van scrum. Dat zijn slechts hulmiddelen. De mindset van wendbaarheid bij maakt het verschil. De lock down was de ultieme stress test op wendbaarheid. Kon iedereen op maandag vanuit thuis werken? Hoe snel werd er op de nieuwe werkelijkheid ingespeeld? Als samenleving in zijn geheel, deden we het helemaal niet verkeerd. Maar wie bleek nu echt agile te zijn?
 • 12 november – workshops
  17:00 - 18:00
  Arjen Uittenbogaard & André van Nieuwenhuizen: Condities voor succesvolle teamcoaching (begin er anders niet aan)
  Er is gedoe in het team. De ontwikkelaars en testers liggen al tijden met elkaar overhoop. Je hebt een teamworkshop gedaan over hoe we met elkaar willen omgaan, maar die hielp niet veel. Je hebt de teamleden individueel en gezamenlijk aangesproken, maar het effect daarvan was na een sprint alweer weggeëbd. Je haalt Lencioni erbij en wilt werken aan vertrouwen. Met Tuckman besluit je dat het stormt. Maar misschien ben je wel met de verkeerde dingen bezig. Misschien is het gekibbel tussen de teamleden niet de oorzaak van het gedoe, maar het gevolg van iets anders. Misschien moet je dááraan gaan werken… Resultaten van decennia Harvard-onderzoek naar effectieve teams leidden tot de klassieker Leading Teams van Richard Hackman en recenter werk van Ruth Wageman rond 6teamconditions. Zij vonden zes condities waaraan voldaan moet zijn voordat teams kunnen excelleren. Condities voor het doel en de samenstelling van het team, de taken en de manier waarop deze taken worden uitgevoerd. Ze zijn geen rocket science en niet revolutionair. Toch geven ze een verrassend helder, samenhangend en bewezen fundament waarop je kunt gaan coachen. Of waarmee je kunt besluiten nog even niet te coachen omdat in de context van het team werk aan de winkel is. Scrum Masters, managers en coaches krijgen met deze condities hulp om meer contextueel en systemisch te werken. Na deze workshop kijk je anders naar jouw teams en de context waarin ze werken. Je kent het raamwerk van de 6 teamcondities en kan dit toepassen op jouw context.
 • 26 november – presentaties
  17:00 - 17:30
  Michael Bres: Axis into management ‘De agile organisatie – een humanistisch perspectief’
  We brengen steeds meer tijd door in organisaties. We werken er natuurlijk, maar we worden er ook geboren, gaan er naar school, doen er boodschappen en tenslotte is er een organisaties die onze uitvaart regelt. Als mens hebben we dus zowel een consumentenrol als ook de rol van product. Traditionele bureaucratieën blijken in steeds mindere mate in staat om mensen in de rol van consument goed te bedienen. Wendbare organisaties kunnen dit, in ieder geval in theorie, veel beter. ‘Agile’ legt daarom begrijpelijkerwijs de nadruk op de klant. Dit is een reactie op de tekortkomingen van de bureaucratische organisaties. Om daadwerkelijk waarde toe te voegen is dit zinvol te noemen. Maar hoe pakt dit uit voor de managers en medewerkers van wendbare organisaties? Wat is de impact van een agile transitie op de zingeving van mensen in hun producentenrol? Een humanistisch perspectief op agile transities.
  17:30 - 18:00
  Rick van Benten: Organize for agility and make your ‘intangible’ agile journey tangible!
  To invent a brighter future together by bringing enjoyment and progress with every connection. That is our grand goal. In a world where change is the last remaining constant, it’s imperative we make the right choices. For current clients. And for future generations. A large responsibility, especially because our innovations are significant drivers of often disruptive changes. The name of our game? Staying in sync, going with the flow and adapting accordingly. To remain a front-runner in our increasingly tech-dominated, complex and fluid environment, we not only need to continuously improve existing solutions, we also need to constantly delight customers with new experiences. In short, we need to focus on maximizing customer value. With the right mindset, culture, and agile way of working, we can meet or exceed customer expectations by delivering hero products that make a difference. Want to know about how to organize for business agility and make your ‘intangible’ agile journey tangible to get your organization on board? Join us on our agile journey, learn from our Transformation Approach , Agile way of Working (Collaboration@work) and how we mobilise and train our collegues with help of an Agile Academy and Agile Center of Enablement. Deep dive with us into the world of company wide End-2-End prioritization and Quarterly Business Reviews. And let us inspire your with our Remote Plannings with over 1000 people and let us explain you how we measure and achieve business agility. To reach our grand goal and delight our customers for now and in the future. Are you in?
 • 26 november – workshops
  17:00 - 18:00
  Tessa van den Berg & Alice van der Werf - Van maatschappelijke disruptie naar betekenisvolle ervaringen
  In de workshop zullen we vanuit 4 perspectieven kijken naar betekenisvol werk, en wat hierin verandert als een grootschalige maatschappelijke en economische verandering optreedt. Door de mondiale crises die dit jaar iedere organisatie treft, leren we in versneld tempo veel over veerkracht en wat het betekent om wendbaar te zijn. In de workshop zullen we reflecteren op ervaringen die nu in alle sectoren op diverse wijze worden opgedaan, als gevolg van de wereldwijze crises. Tijdens de workshop kijken we naar de impact vanuit vier perspectieven: 1) Vanuit de organisatie en haar sociaal- maatschappelijke rol en betekenis, 2) Naar teams en de wijze waarop zij (bijvoorbeeld plots online in plaats van op kantoor) verbinden en samenwerken, 3) Naar de rol van leidinggevenden en 4) naar medewerkers die op geheel andere wijze betekenisvol invulling dienen te geven aan hun werk.
 • 10 december – presentaties
  17:00 - 17:30
  Niels Loader: Transformation to meaningful Agile Leadership
  In de afgelopen jaren is de beweging van organisaties om te transformeren naar een High Performing Organization explosief gestegen. Teams worden samengesteld om steeds meer waarde aan klanten te leveren. Vooral in relatieve autonomie, met verbeterde kwaliteit en in steeds kortere tijd. De successen zijn er. De belofte van deze transformatie wordt zichtbaar. De ervaring heeft echter geleerd dat de rol die leiders spelen in dergelijke organisaties, anders is dan voorheen. Toch wordt aan leiders nog steeds de vraag gesteld: heb je "de touwtjes in handen"? oftewel, ben je “in control”? Twijfel bestaat of leiders van autonome teams daadwerkelijk "in control" kunnen zijn? Het team bepaalt immers hoe het werk wordt gedaan. Tijdens deze presentatie geeft Niels antwoord op de vragen of je als manager “de touwtjes in handen kunt hebben?”, en zo ja, hoe dan? En moet je dat wel willen?
  17:30 - 18:15
  Paul Immerzeel & Willem Minderhoud: Balancing Fear, Fun and Focus
  Zin in een leerzaam avontuur waar jij direct toepasbare inzichten uit haalt? Ga mee naar onze wereld waar beelddenkers veranderverhalen vertellen! Langs schitterende illustraties ervaar je de 3 fases in de carrière van Simone de Strateeg van dichtbij. Voor de volledige beschrijving van dit avontuur: ./10-december/
 • 10 december – workshops
  15:30 - 18:00
  Marijke Lingsma & Aty Boers - Agile-teamcoaching om collectief eigenaarschap te versterken
  Wendbare organisaties hebben sterke, zelforganiserende teams nodig. Als agile-teamcoach coach je een team op weg naar team- en procesvolwassenheid. Dat vraagt om meer dan een optelsom van ‘hard’ en ‘zacht’. Het gaat om resultaat én om afstemming, om groei in volwassenheid qua samenwerking én om procesvolwassenheid. Niet na elkaar, maar tegelijkertijd én continu. En dat gaat niet vanzelfsprekend. Vaak geldt hoe actiever je wordt, hoe passiever het team zich gedraagt. In deze interactieve workshop krijg je werkvormen aangereikt uit onze unieke post-hbo erkende opleiding Agile-lean teamcoaching, die je direct kunt benutten. Succes verzekerd.
  17:00 - 18:00
  Carmen Guerra Jurado: Blijf je empatische spieren trainen; psychologisch veiligheid bij organisaties
  Vanuit de wetenschap en praktijk is al langer bekend dat veiligheid, zowel fysiek als psychologisch een belangrijke voorwaarde is om waardecreërend te werken. Gek genoeg blijkt dit binnen organisaties nog vaak een ondergeschoven kindje te zijn. Waar komt dit door en hoe zorgen we dat deze veiligheid ook daar geborgd wordt? Tijdens de workshop zullen wij gezamenlijk onderzoeken en bespreken wat (psychologische) veiligheid is, waarom dit belangrijk is in een agile omgeving, wat veelvoorkomende valkuilen zijn en hoe je veiligheid meer naar de voorgrond kunt krijgen binnen teams waar dat niet direct een vanzelfsprekendheid is. Tot slot zullen we de ‘empathische spieren’ trainen met een gave psychologische veiligheid ‘immersion’ oefening.
 • 12 januari 2021 – presentaties
  16:00 - 16:40
  Catharina Adriaans: Positionering van Agile Coaching anno 2021
  Catharina werkt op ING HQ als Lead Centre of Expertise Agile Coaching COO Risk & Finance Een jaar of tien geleden, toen agile coaching net op grotere schaal gemeengoed werd in organisaties, moest iedereen even wennen aan deze nieuwe rol. Daarna volgde al snel acceptatie: de meerderheid zag dat teams echt op weg werden geholpen met de nieuwe manier van werken. Nu teams de basics onder de knie hebben wordt verwacht dat agile coaches ook impact maken op andere gebieden: bijvoorbeeld de flow of value optimaliseren tussen teams. Hoe beweeg je mee met deze veranderende verwachtingen en hoe positioneer je agile coaches in deze nieuwe realiteit? In deze bijdrage verkent Catharina Adriaans het speelveld dat zich aan het aftekenen is en schetst daarin de Agile Coach naast de Scrum Master en de Black Belt.
  16.40 - 17:15
  Betteke van Ruler: Het Frame als agile tool voor strategieontwikkeling
  Een groot risico van agile werken is dat je de grote lijn uit het oog verliest. Daarom ontwikkelde Betteke van Ruler een aantal jaren geleden het Strategisch Communicatie Frame en schreef zij daar samen met Frank Körver een boek over. Na zeven jaar ervaring met het Frame in de praktijk heeft zij het nu helemaal vernieuwd. In haar nieuwste boek, Handboek Communicatiestrategie, gebruikt zij de nieuwste ideeën over strategieontwikkeling en de agile inzet van (marketing-)communicatie. Strategie gaat over keuzes, over focus aanbrengen en zoeken naar hoe je de meeste waarde toevoegt. Want alleen dan is je werk echt meaningful. Daarover gaat haar verhaal op het jaarcongres.
RSS
LinkedIn
Share